Ρεκόρ της Ελλάδας στην απορρόφηση
του ΕΣΠΑ


Στα 1,4 δισ. ευρώ ανήλθαν οι απορροφήσεις των κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ στο πρώτο εξάμηνο του 2014, όταν ο αντίστοιχος στόχος του Μνημονίου ήταν το 1 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η Ελλάδα από ουραγός να είναι, πλέον, η 3η χώρα, ανάμεσα στις 28 της ΕΕ, στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης υπογραμμίζει ότι από το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και μετά η Ελλάδα συνεχώς υπερβαίνει τους στόχους απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων. Παράλληλα, το Υπουργείο στοχεύει στην πλήρη απορρόφηση των σχετικών πόρων και στην έγκαιρη υποβολή στην ΕΕ των επιχειρησιακών προγραμμάτων για το ΕΣΠΑ 2014-2020, που εγκρίθηκε πρόσφατα.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.