ΣΕΒ: Μέχρι και το 60% του μισθού σε φόρους και εισφορές


Μέχρι και το 60% του μισθού τους θα καταβάλλουν σε φόρους και εισφορές οι Έλληνες μισθωτοί, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Όπως σημειώνει ο ΣΕΒ, ένας μισθωτός με μικτές αποδοχές 2.400 ευρώ το μήνα (ποσό κατά 67% μεγαλύτερο από τον μέσο μισθό) και δύο παιδιά, πληρώνει το 60% του μισθού του σε φόρους και εισφορές. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν 20% μεγαλύτερο από τις εισφορές στη Γερμανία, και 70% περισσότερο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, για μισθωτό με μέσες μικτές αποδοχές 1.440 ευρώ το μήνα, η Ελλάδα έχει υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές ως ποσοστό των μισθών σε σύγκριση με Ολλανδία, Φινλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία, ενώ μόνο 3 χώρες έχουν αισθητά υψηλότερες εισφορές από τις ελληνικές.

Όπως αναφέρει το εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων του ΣΕΒ, η γραφειοκρατία στις χώρες που έχουν αντίστοιχα υψηλές εισφορές είναι μικρότερη, ενώ δεν υπάρχουν έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων, ούτε πολιτική αβεβαιότητα, με αποτέλεσμα να υπάρχει εμπιστοσύνη των αγορών. Στο δελτίο επισημαίνεται ακόμη ότι η Ελλάδα αποτελεί στις μέρες μας ακραία περίπτωση υποεπένδυσης.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.