Σε λίγα λεπτά θα εκδίδεται η αστυνομική ταυτότητα


Μέσα στις επόμενες ημέρες ξεκινά πιλοτικά, και θα επεκταθεί τον Οκτώβριο σε όλη τη χώρα, το νέο γρήγορο και πιο απλό σύστημα έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Πλέον, οι πολίτες θα προσκομίζουν στα αστυνομικά τμήματα δύο φωτογραφίες χωρίς πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, έγγραφα τα οποία θα αναζητούν ηλεκτρονικά τα τμήματα από τα δημοτολόγια των Δήμων με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, με το νέο σύστημα  εξοικονομούνται, μεταξύ άλλων, πάνω από 200.000 ανθρωποώρες εργασίας.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.