Σε συνθήκες αρνητικού πληθωρισμού η οικονομία τον Σεπτέμβριο


Σε συνθήκες αποπληθωρισμού κινήθηκε και τον Σεπτέμβριο η ελληνική οικονομία. Ο πληθωρισμός κατέγραψε περαιτέρω μείωση 1,7%, έναντι μείωσης 0,8% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη αυτή προήλθε κυρίως:

1. Από τις µειώσεις των δεικτών:

α) Κατά 4,9% της οµάδας «Ένδυση και υπόδηση»,

β) Κατά 7,4% της οµάδας «Στέγαση»,

γ) Κατά 2,5% της οµάδας «∆ιαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες»,

δ) Κατά 1,4% της οµάδας «Υγεία»,

ε) Κατά 5,8% της οµάδας «Μεταφορές»,

στ) Κατά 1,4% της οµάδας «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες»,

ζ) Κατά 0,9% της οµάδας «Εκπαίδευση»

η) Κατά 3,7% της οµάδας «’Αλλα αγαθά και υπηρεσίες»,

2. Από τις αυξήσεις των δεικτών:

α) Κατά 3,7% της οµάδας «∆ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά»

β) Κατά 2,4% της οµάδας «Αλκοολούχα ποτά και καπνός»,

γ) Κατά 1,8% της οµάδας «Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια»,

Επίσης, ο γενικός δείκτης τον Σεπτέµβριο του 2015 σε σύγκριση µε τον Αύγουστο του 2015, παρουσίασε αύξηση 1,8% έναντι αύξησης 2,1% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.