Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ από τη σύγκριση φορολογικών δηλώσεων – καταθέσεων


Σύμφωνα με τα στοιχεία από τους ελέγχους που ολοκλήρωσε το ΣΔΟΕ τον Απρίλιο, η αντιπαραβολή των φορολογικών δηλώσεων με τις τραπεζικές καταθέσεις έδειξε δικηγόρους, γιατρούς, εταιρίες, κ.α. να εμφανίζουν εισοδήματα που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν.

Για πολλούς η απόκλιση εισοδημάτων και καταθέσεων είναι μερικά εκατομμύρια ευρώ (υπέρ των καταθέσεων) και θα κληθούν να πληρώσουν το φόρο τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που προβλέπονται.

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τις έρευνες για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης και της διαφθοράς σε στόχους που επιλέγονται με μεθόδους ανάλυσης κινδύνου, αξιοποιώντας το πλήθους των πληροφοριών που διαθέτει, και οι οποίες έχουν ήδη ταξινομηθεί και συσχετισθεί.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.