Στο Δημόσιο αδιόριστοι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ


Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2014, ξεκίνησε τη διαδικασία για την πρόσληψη 773 ατόμων από τους επιτυχόντες ΑΣΕΠ Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που δεν είχαν διοριστεί.

Συγκεκριμένα, με τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης του ΑΣΕΠ 1Δ/2014, όσοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και φορέων, οι πίνακες των οποίων έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1-1-2009 και μετά και που δεν έχουν διοριστεί, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 705 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 68 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, διαφόρων κλάδων-ειδικοτήτων.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.