Σχέδιο «πακέτο» για τα χρέη νοικοκυριών
και επιχειρήσεων


Στην ενοποίηση της διαχείρισης των χρεών των πολιτών προς το δημόσιο, τις τράπεζες, επιχειρήσεις και ιδιώτες στοχεύει το σχέδιο, που μελετά η κυβέρνηση για την ολοκληρωμένη και ριζική αντιμετώπιση του διογκωμένου κοινωνικού προβλήματος των «κόκκινων» δανείων.

Συγκεκριμένα, με την ενοποίηση των χρεών θα αναζητηθεί εξατομικευμένη ρεαλιστική λύση για κάθε οφειλέτη, ανάλογα με το αν είναι ιδιώτης ή επιχείρηση, με πιθανή ακόμη και τη διαγραφή μέρους ή και του συνόλου της οφειλής, μόνο εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να αποκλειστούν οι ενσυνείδητοι κακοπληρωτές.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε χθες στην Τρόικα από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και αναμένεται να ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο. Κατά πληροφορίες:

- Η ρύθμιση του χρέους προς την τράπεζα δεν θα γίνεται μεμονωμένα, αλλά θα συνεξετάζονται και όλες οι άλλες οφειλές του δανειολήπτη, ώστε να προκύπτει η συνολική εικόνα του και να αξιολογείται η προοπτική της μελλοντικής πορείας των πληρωμών του. Έτσι, οι δανειστές κάθε δανειολήπτη θα συναποφασίζουν τί μπορεί να πληρώνει κάθε μήνα ο υπόχρεος και ποιο μέρος από αυτό το ποσό θα πηγαίνει σε κάθε υποχρέωσή του.

- Για τα νοικοκυριά θα συνυπολογίζονται οι απαραίτητες δαπάνες για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους, μέγεθος το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μερικό ή και ολικό «κούρεμα» των χρεών λόγω αντικειμενικής δυσκολίας αποπληρωμής τους.

- Ακόμη κι αν ένας δανειολήπτης χάσει το σπίτι του λόγω χρεών, θα μπορεί να μένει δωρεάν σ’ αυτό, εφόσον το μηνιαίο εισόδημά του αρκεί μόνο για της βασικές ανάγκες στέγασης, διατροφής, σπουδών, ψυχαγωγίας κλπ .

- Για τις επιχειρήσεις οι τράπεζες θα αξιολογούν την βιωσιμότητά τους και θα καθορίζουν, ανάλογα με τα επιχειρηματικά και χρηματοδοτικά προγράμματά των επιχειρήσεων, τη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών τους, ακόμη και το μερικό «κούρεμά» τους.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.