Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα καύσιμα


Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την επάρκεια των καυσίμων σε περίπτωση Grexit έκαναν τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), έπειτα από αίτημα του υπουργού Παναγιώτη Λαφαζάνη, σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα».

Στο άρθρο αναφέρεται ότι σε περίπτωση Grexit η χώρα έχει επάρκεια καυσίμων για 6 έως 9 μήνες. Σε πρώτη φάση το σχέδιο περιλαμβάνει τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων, τα οποία επαρκούν για τρεις μήνες. Σε δεύτερη φάση θα διοχετευτούν στην αγορά ποσότητες καυσίμων από μελλοντικά συμβόλαια που ήδη έχουν υπογράψει τα ΕΛΠΕ, ενώ για να επεκταθεί κατά άλλους τρεις μήνες η επάρκεια, προβλέπεται αγορά επιπλέον ποσοτήτων από το εξωτερικό και πληρωμή μέσω προϊόντων που θα διυλίσουν τα ΕΛΠΕ.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.