Τέλος στην Τράπεζα Θεμάτων στα Λύκεια


Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου θα καθορίζονται εξ ολοκλήρου πάλι από τους καθηγητές των μαθημάτων, καθώς το Υπουργείο Παιδείας κατήργησε από φέτος την κατά 50% επιλογή τους από την Τράπεζα Θεμάτων, όπως ανακοίνωσε με εγκύκλειο του ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης.

Με την ίδια απόφαση επανέρχεται ως βαθμός προαγωγής ο γενικός μέσος όρος εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ενώ ο βαθμός προαγωγής των μαθητών στη Α΄ και Β΄ Λυκείου δεν θα συνυπολογίζεται στον βαθμό εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τέλος, η εξεταστέα ύλη δεν θα είναι λιγότερη από το 1/2 και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας ύλης, με την επιλογή της να ανακοινώνεται στους μαθητές πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.