Τι πρέπει να προσέχουμε στις εκλογικές δημοσκοπήσεις


Έναν χρήσιμο οδηγό με πέντε σημεία, που πρέπει να προσέχουν οι ψηφοφόροι στις εκλογικές δημοσκοπήσεις, συνέταξε ο ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς).

Συγκεκριμένα, πρέπει να εξετάζουμε με προσοχή τα εξής δεδομένα:

Ταυτότητα έρευνας: Η εταιρεία που διενήργησε την έρευνα, ο εντολέας της έρευνας, το μέγεθος του δείγματος και η γεωγραφική του κάλυψη, ο τρόπος συλλογής των στοιχείων, η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας και το τυπικό στατιστικό σφάλμα σε σχέση με τα αποτελέσματα της. Επίσης, όταν πρόκειται για δημοσκόπηση με πρόθεση ψήφου θα πρέπει να δηλώνεται εάν διενεργήθηκε με χρήση κάλπης ή όχι.

Δείγμα – Μέγεθος: Το μέγεθος του δείγματος της έρευνας. Σε περίπτωση δημοσκόπησης με πρόθεση ψήφου για βουλευτικές εκλογές ή ευρωεκλογές, το δείγμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.000 άτομα. Σε περίπτωση δημοσκόπησης με πρόθεση ψήφου για δημοτικές εκλογές, το δείγμα εξαρτάται από το μέγεθος του δήμου, ωστόσο ενδείκνυται να μην είναι μικρότερο των 300 ατόμων.

Δείγμα – Ποιότητα: Τι αντιπροσωπεύει το δείγμα. Ως δημοσκόπηση νοείται κάθε έρευνα που το δείγμα της είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού που διερευνά. Οι έρευνες που βασίζονται σε συμμετοχή με πρωτοβουλία των ίδιων των ερωτώμενων, αντί για δειγματοληπτική επιλογή, δεν συνιστούν δημοσκόπηση.

Πρόθεση ψήφου και Εκτίμηση ψήφου: Τη διάκριση ανάμεσα στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου, όταν συγκρίνετε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Ο όρος πρόθεση ψήφου αφορά σε όλες τις απαντήσεις που δίνονται στην ερώτηση «Εάν είχαμε σήμερα εκλογές τι θα ψηφίζατε;», ακόμη και όταν δεν επιλέγεται κάποιο κόμμα ή υποψήφιος. Ο όρος εκτίμηση ψήφου αφορά στην εκτίμηση των ποσοστών των κομμάτων ή των υποψηφίων χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η αδιευκρίνιστη ψήφος. Αυτό σημαίνει ότι εξαιρούνται απαντήσεις όπως «Δεν έχω αποφασίσει ακόμα», «Δεν γνωρίζω», «Δεν απαντώ», «Άκυρο» και «Λευκό».

Εταιρεία Δημοσκοπήσεων: Το όνομα της εταιρείας που διεξήγαγε την δημοσκόπηση και την ένδειξη «μέλος του ΣΕΔΕΑ». Οι εταιρείες μέλη του ΣΕΔΕΑ ελέγχονται συστηματικά.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.