Τον Οκτώβριο η πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος


Μέσα στον επόμενο μήνα ξεκινά η εξάμηνη πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στους Δήμους Δράμας, Έδεσσας, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Λευκάδας, Καρδίτσας, Χαλκίδας, Καλλιθέας Αττικής, Μεσολογγίου, Τρίπολης, Σύρου, Σάμου και Μαλεβιζίου Κρήτης.

Δικαιούχοι θα είναι άτομα και οικογένειες κάτοικοι των παραπάνω Δήμων τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ και τα χρήματα θα μπαίνουν στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες χωρίς άλλα εισοδήματα θα λαμβάνουν το σύνολο του ποσού. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη η διαφορά του πραγματικού εισοδήματος από το όριο που έχει τεθεί με την απόφαση. Πραγματικό εισόδημα θεωρείται το συνολικό καθαρό εισόδημα των τελευταίων 12 μηνών – μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για την κοινωνική ασφάλιση, της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 3986/11 –  συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου των επιδομάτων και των άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από φόρο η φορολογείται με ειδικό τρόπο.

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 90.000 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο ενήλικο και κατά 10.000 για κάθε προστατευόμενο ανήλικο, με ανώτατο πλαφόν τα 200.000 ευρώ. Η κινητή περιουσία (αυτοκίνητα, δίκυκλα) να μην υπερβαίνει σε αντικειμενική δαπάνη τα 6.000 ευρώ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από άτομα που έχουν σκάφη αναψυχής ΙΧ, αεροσκάφη, ελικόπτερα ΙΧ, ανεμόπτερα και πισίνες.

Το συνολικό ύψος καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύματα και η τρέχουσα αξία μετοχών και ομολόγων θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το διπλάσιο του εισοδήματος που αναλογεί με βάση τη ρύθμιση.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.