Το λιοντάρι της Αμφίπολης ατενίζει
την Αλεξάνδρεια


Ο λέοντας της Αμφίπολης κοιτά την Αλεξάνδρεια, και το ταφικό σύμπλεγμα της Αμφίπολης ίσως λειτουργεί ως καθρέφτης της πόλης που πολεοδόμησε ο Δεινοκράτης με εντολή του Μέγα Αλέξανδρου. Οι αποκαλύψεις αυτές του αρχιτέκτονα Μιχάλη Λεφαντζή έγιναν το 2013, όταν ταύτισε το λιοντάρι με τον τύμβο.

Τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από τότε, μέχρι σήμερα αναδεικνύουν το κοινό σημείο που έχει ο Μακεδονικός Τάφος της Αμφίπολης με την Αλεξάνδρεια, το ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο, τη Δήλο και τη νεκρική πυρά του Ηφαιστίωνα.

Όπως υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή ο αρχιτέκτονας Μιχάλης Λεφαντζής, για την κατασκευή του ταφικού συμπλέγματος ως μονάδα χρησιμοποιήθηκε το ύψος του Λέοντα. Το ύψος του βάθρου με ημικίονες και ασπίδες, έχει δυο φορές το ύψος του λιονταριού ενώ συνολικά είναι στα 15,84 μέτρα. Αν το πολλαπλασιάσουμε επί 100 βρίσκουμε τη διάμετρο του τύμβου που είναι 158, 4 μέτρα και εάν το πολλαπλασιάσουμε επί 1.000 προκύπτει το μήκος των τοιχών της Αλεξάνδρειας που είναι 15.840 μέτρα.

Από εδώ συνάγεται το πρώτο συμπέρασμα ότι ο σχεδιαστής του τύμβου Καστά είχε απόλυτη γνώση των κατασκευαστικών μεγεθών της Αλεξάνδρειας. Όσο για τον περίβολο είναι σχεδιασμένος από άτομο με υψηλή γνώση γεωμετρίας. Προφανώς, ο αρχιτέκτονας του τύμβου ήθελε να αποδώσει έναν έντονο συμβολισμό για το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που τάφηκαν στο εσωτερικό του και ήθελε να συνδέσει με αυτό τον τρόπο τη Μακεδονία με την Αλεξάνδρεια.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.