Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 16.620 ανέργους 29-64 ετών


Εργασία σε 16.620 άνεργους διαφόρων ειδικοτήτων προσφέρει το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής από τις 10 μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.voucher.gov.gr.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, ηλικίας 29 έως 64 ετών και περιλαμβάνει:

- Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών

- Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 300 ωρών)

- Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης

- Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι, κατά τη διάρκεια του προγράμματος

- Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων (4.155 άνεργοι) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα) καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη

- Επίδομα 1.600 ευρώ

Το ωριαίο κόστος της κατάρτισης ανά ωφελούμενο καθορίζεται στο ποσό των 13,50 ευρώ για τα Τεχνικά επαγγέλματα και στο ποσό των 10,50 ευρώ για τις Νέες Τεχνολογίες, μη συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού επιδόματος, και η οικονομική αξία της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας καθορίζεται στο ποσό των 5.400 ευρώ και 4.200 ευρώ αντίστοιχα.

Το ωριαίο κόστος του εκπαιδευτικού επιδόματος ανά ωφελούμενο καθορίζεται στο ποσό των 4,00 ευρώ και το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ωφελούμενο στο ποσό των 1.600 ευρώ.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.