Τράπεζα της Ελλάδας: Κινδυνεύουν τα αποθεματικά των ταμείων!


«Είναι αυτονόητο ότι ο κίνδυνος, που διατρέχουν οι δημόσιοι οργανισμοί που συμμετέχουν στην οικεία ομάδα περιουσίας, είναι να υποστούν ζημία από την για οποιονδήποτε λόγο μη προσήκουσα και ιδίως μη έγκαιρη ή μη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από τις ανωτέρω συναλλαγές (σ.σ.: repos)».

Με αυτό τον κομψό τρόπο η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει, απαντώντας στην επιστολή του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) της 10ης Μαρτίου 2015, ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των καταθέσεων των φορέων, που θα υπακούσουν στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης Τσίπρα!

Όπως αποκαλύπτουν τα «Παραπολιτικά», «Αν κάτι πάει στραβά («κούρεμα», περιορισμένη στάση πληρωμών, πιστωτικό γεγονός κ.τ.λ.), η Τράπεζα της Ελλάδος δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε για το επιτοκιακό κέρδος, ούτε φυσικά για το εύρος των απωλειών που θα υποστούν οι πελάτες της, εν προκειμένω δήμοι, περιφέρειες και οργανισμοί».

Τα σχόλια έχουν κλείσει.