Υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας
κατά μια μονάδα από τη Moody’s


Σε Caa2 από Caa1 υποβάθμισε την αξιολόγηση της Ελλάδας ο διεθνής επενδυτικός οίκος Μoody΄s, με την απόδοση “αρνητικής” προοπτικής στο ελληνικό κρατικό αξιόχρεο, λόγω της εκτίμησης ότι η ισορροπία των οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και πολιτικών κινδύνων στην Ελλάδα τείνει προς το να ασκεί “πτωτικές” πιέσεις σε αυτό.

Κύριες αιτίες της υποβάθμισης ήταν η μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το αν η Ελλάδα καταφέρει να έλθει εγκαίρως σε συμφωνία με τους πιστωτές, οι υψηλοί κίνδυνοι εφαρμογής του ενδιάμεσου προγράμματος, με την πιθανότητα νέου μεσοπρόθεσμου, καθώς και η εύθραυστη πολιτική κατάσταση.

Σύμφωνα με τη Moody’s, η αξιολόγηση Caa2 έχει 1 στις 4 πιθανότητες να οδηγήσει σε χρεοκοπία σε ορίζοντα 2 ετών.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.