Ως και 50% χαμηλότερη δόση για τα στεγαστικά δάνεια του ΟΕΚ


Οι οφειλέτες στεγαστικών δανείων του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να παρατείνουν το δάνειό τους και να μειώσουν τα ποσά των δόσεων χωρίς να στερηθούν την επιδότηση επιτοκίου,΄προβλέπει νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η ρύθμιση αφορά 97.343 ενεργά δάνεια δεκαπενταετούς διάρκειας και θα καλύπτει όλους όσοι δεν έχουν υπερβεί τον συμβατικό χρόνο διακοπής των 180 ημερών. Πρόκειται για στεγαστικά δάνεια που χορηγήθηκαν από τράπεζες συμβεβλημένες με τον τέως ΟΕΚ με επιδότηση του επιτοκίου για τα πρώτα 9 έτη. Τα τελευταία δάνεια αυτού του προγράμματος χορηγήθηκαν το 2011, ενώ από την κατάργηση, τον Φεβρουάριο του 2012, του ΟΕΚ οι υποχρεώσεις του Οργανισμού αναλήφθηκαν από τον ΟΑΕΔ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι οι δανειολήπτες, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, να μην έχουν καθυστερούμενες δόσεις για περισσότερους από έξι μήνες. Μετά τη ρύθμιση το ποσό επιδότησης θα καταβάλλεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα, χωρίς να μεταβάλλεται το ύψος του.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.