Όχι στις αναλήψεις αποθεματικών από το Ταμείο τους λένε οι δικηγόροι


Ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βασίλης Αλεξανδρής έστειλε επιστολή στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Αυτοαπασχολούμενων (ΕΤΑΑ) και απαιτεί να μην δοθούν στην κυβέρνηση τα αποθεματικά του Ταμείου των Δικηγόρων, αν κάτι τέτοιο ζητηθεί.

Συγκεκριμένα, η επιστολή αναφέρει:

«Mε αφορμή την ειδησεογραφία των τελευταίων ημερών, σχετικά με τη χρήση των διαθεσίμων, των αποθεματικών ή άλλων ποσών των Ασφαλιστικών Ταμείων για την εξυπηρέτηση χρηματοδοτικών αναγκών του Δημοσίου, η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, έστειλε δια του προέδρου της Βασίλη Αλεξανδρή επιστολή προς τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, με την οποία τους καλεί, σε περίπτωση που τεθεί τέτοιο θέμα στο ΕΤΑΑ: α. να απόσχουν από οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια και β. να ενημερώσουν άμεσα τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής».

Τα σχόλια έχουν κλείσει.