1,4 εκατ. ευρώ φοροδιαφυγή από γιατρούς


Φοροδιαφυγή ύψους 1.400.000 ευρώ σε βάρος του Δημοσίου και πλήθος περιπτώσεων υπερσυνταγογράφησης ανακάλυψε, μετά από ελέγχους, η Οικονομική Αστυνομία σε 14 γιατρούς, είτε εργαζομένους στο ΕΣΥ, είτε ελεύθερους επαγγελματίες συνεργάτες του ΕΟΠΥΥ.

Μάλιστα, 4 από τους γιατρούς αναδείχθηκαν «πρωταθλητές» στη συνταγογράφηση, εκδίδοντας 16.400 ιατρικές συνταγές μέσα σε μόλις 3 μήνες του 2012, με τον έναν να έχει εκδώσει συνταγές αξίας άνω των 405.000 ευρώ! Σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι συνταγές των γιατρών εκτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά από συγκεκριμένα φαρμακεία.

Από τη διασταύρωση των δηλωθέντων εισοδημάτων τους και των τραπεζικών καταθέσεών των 14 γιατρών διαπιστώθηκε εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.