16,6 εκατ. πρόστιμα για μαύρη εργασία τον Ιούνιο και τον Ιούλιο


Σύμφωνα με στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεμις» που παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 16,61 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις που απασχολούσαν αδήλωτους εργαζόμενους.
Είναι εντυπωσιακό ότι στο 11μηνο Σεπτεμβρίου 2013-Ιουλίου 2014 επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα 33,61 εκατ. ευρώ, από τα οποία σχεδόν τα μισά στο τελευταίο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου! Στους 11 μήνες εφαρμογής του σχεδίου «Άρτεμις» ελέγχθηκαν 20.179 επιχειρήσεις, που απασχολούσαν 119.122 εργαζόμενους, από τους οποίους οι 3.254 ήταν αδήλωτοι.
«Η απόφασή μας για την επιχειρησιακή ενιαιοποίηση των βασικών
ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας, και την αξιοποίηση
κοινών εργαλείων και διαδικασιών για τον εστιασμένο έλεγχο της
αδήλωτης εργασίας, αποδείχθηκε σωστή» δήλωσε ο κ. Βρούτσης.

Σύμφωνα με στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεμις» πουπαρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 16,61 εκατ. ευρώ σεεπιχειρήσεις που απασχολούσαν αδήλωτους εργαζόμενους.
Είναι εντυπωσιακό ότι στο 11μηνο Σεπτεμβρίου 2013-Ιουλίου 2014 επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα 33,61 εκατ. ευρώ, από τα οποία σχεδόν τα μισά στο τελευταίο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου! Στους 11 μήνες εφαρμογής του σχεδίου «Άρτεμις» ελέγχθηκαν 20.179 επιχειρήσεις, που απασχολούσαν 119.122 εργαζόμενους, από τους οποίους οι 3.254 ήταν αδήλωτοι.
«Η απόφασή μας για την επιχειρησιακή ενιαιοποίηση των βασικώνελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας, και την αξιοποίησηκοινών εργαλείων και διαδικασιών για τον εστιασμένο έλεγχο τηςαδήλωτης εργασίας, αποδείχθηκε σωστή» δήλωσε ο κ. Βρούτσης.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.