40% λιγότεροι προϊστάμενοι στα Υπουργεία


Μείωση τουλάχιστον 40% στον αριθμό των προϊσταμένων, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είχαν πλέον χωρίς αντικείμενο, επιτυγχάνεται με τα νέα οργανογράμματα, με τα οποία θα λειτουργούν από την ερχόμενη Τετάρτη 29 Οκτωβρίου τα Υπουργεία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Τα Νέα”, από τους 7.528 τμηματάρχες, διευθυντές και γενικούς διευθυντές που υπήρχαν σε αυτά, ο αριθμός τους θα περιοριστεί στις 4.408. Έτσι, όσοι δεν θα επανατοποθετηθούν σε διευθυντικές θέσεις, θα υποστούν και μείωση στις αποδοχές τους, αφού το σχετικό μηνιαίο επίδομα κυμαίνεται από 35 έως 100 ευρώ.

Οι αλλαγές στις δομές του Δημοσίου κρίθηκαν αναγκαίες, για να αλλάξουν τα παλαιολιθικά οργανογράμματα του παρελθόντος. Η απογραφή των υπηρεσιών έχει δείξει πως το 50% των τμημάτων του Δημοσίου έχουν προϊσταμένους αλλά διαθέτουν έως τρεις υπαλλήλους, ενώ στο 20% οι επικεφαλής σε αυτά «είναι διευθυντές του εαυτού τους» καθώς δεν υπάρχει υφιστάμενος.

Με το νέο οργανόγραμμα:

• Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης επιτυγχάνεται περιορισμός του ετήσιου κόστους κατά 62% και μείωση των δομών κατά 63%.

• Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το κόστος μειώνεται κατά 52% και οι διάφορες διευθύνσεις ή τμήματα κατά 53%.

• Στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης υπάρχει εξοικονόμηση πόρων κατά 52%.

• Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος το κόστος πέφτει κατά 46%.

• Στο Υπουργείο Οικονομικών μειώνεται το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος κατά 47%, ενώ οι οργανικές του μονάδες από τις 3.097 θα είναι πλέον 1.647.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.