420 εκατ. ευρώ σε εφάπαξ και μερίσματα για 50.000 συνταξιούχους


Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ενισχύονται με 420 εκατ. ευρώ τα ασφαλιστικά ταμεία για την καταβολή εφάπαξ και μερισμάτων σε 50.000 συνταξιούχους.

Με το ποσό αυτό θα καλυφθούν οι αιτήσεις συνταξιούχων των ετών 2012-13, ίσως και μέχρι τις αρχές του 2014.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.